Ilmoitus matkapuhelimen vaatimustenmukaisuudesta

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan (tai valtuutetun edustajan nykyinen kirjallinen lausunto, jonka mukaan sen vaikutus on Euroopan unionin suositusten mukainen. Tämän ilmoituksen on toimittava itsestään tai useammilta tuotteilta, jotka on selvästi tunnistettu nimen tai hyödykekoodin perusteella tai joilla on oma yksilöllinen viittaus. Valmistajan on asetettava tuote analyyseihin ja tehtävä muutoksia direktiivien noudattamiseksi.

Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista tuotteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja lisäksi, jos niitä tarvitaan (koska se johtuu muista säännöksistä, näiden materiaalien on oltava asianmukaisia. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely suoritetaan toteuttamalla tiettyjä toimintasarjoja. Ne ovat nykyisin tunnettuja moduuleja ja niitä kutsutaan tavallisesti isoilla kirjaimilla. Tämän sekvenssin valinta riippuu valmistajasta, joka voi valita sen harkintamme mukaan tarjouksista, jotka hänelle on annettu ja kiinnostavia erityisiä tavaroita. Yksinkertaisille tuotteille sekvenssi voi keskittyä vain johonkin moduuliin (esim. Moduuli A, ja kehittyneempiin tuotteisiin nämä ovat monimutkaisia ​​menettelyjä (esim. Sähkömittarin onnistumisessa valmistaja voi valita moduulit B + D, B + F tai H1 . Sitten kurssi ja tehtävätuotteet dokumentoidaan. Valmistaja ilmoittaa materiaaleista, joilla on CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamiseen liittyvä paljon huomiota tulee viimeisestä, että on mahdollista, että tuote, jolle dokumentaatio on tehty, täyttää kaikki tärkeät vaatimukset, on myös yhteensopiva voimassa olevien määräysten kanssa.EY: n yhteensopivuussopimukseen olisi sisällytettävä lisätiedot seuraavan mallin mukaisesti (yhdessä infrastruktuuriministerin 11. elokuuta 2004 antaman määräyksen kanssa rakennustarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden ilmoittamismenetelmistä ja rakennusmerkinnällä varustetusta järjestelmästä:1. Ainutlaatuinen tuotetunniste - numero XXXX2. Valmistajan nimi ja osoite - tarvittaessa, ja hänen eurooppalaisen valtuutetun edustajansa nimi ja osoite3. Tämä antama vaatimustenmukaisuusvakuutus on yksinomaan valmistajan (tai asentajan vastuulla.4. Mikä on ilmoituksen tarkoitus - tuotetunniste, joka varmistaa sen sisällön jäljentämisen tarvittaessa, liitä kuva5. Edellä mainittu julkilausuma koskee hyvää yhteisön lainsäädäntöä (luettelo.6. Viittaukset eritelmiin tai valokuviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin ilmoitus liittyy7. Hyvissä tapauksissa on ilmoitettava ilmoitetusta henkilöstä, joka on toiminut ja antanut todistuksen8. Muut lisätiedot, kuten nimi, jonka nimi on allekirjoitettu, myöntämispäivä ja -paikka, asema, nimi ja allekirjoitus.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen jälkeen tuote voi saada CE-merkinnän. Tämän merkinnän esiintyminen tuotteen pakkauksessa kertoo, että se täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset. He ovat kiinnostuneita terveyteen ja paikkaan liittyvistä tehtävistä, käytön turvallisuudesta ja määrittelevät myös vaarat, joita tuottajan on poistettava. Jos tuote on vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alainen eikä sillä ole vaatimustenmukaisuusvakuutusta, se ei voi hyväksyä markkinoille saattamista eikä sitä saa antaa käytettäväksi Euroopan unionin alueella. Sopimuksen ylläpitää tuottaja tai se onnistuu menestyksekkäästi, jos Euroopan unionin edustaja on Euroopan unionin ulkopuolella.