Kansainvalinen tavaravirta

Euroopan yhteisön perusoletukset

Tarkka vastaus kysymykseen "mikä on CE-todistus?" liittyy Euroopan unionin toiminnan perusoletusten ratkaisuun. Osoittautuu, että sen hoidon perusta on kolme: tavaroiden, ihmisten ja rahan vapaa liikkuvuus. Edellä mainittujen periaatteiden täytäntöönpanemiseksi EU: n jäsenvaltiot päättivät poistaa kaikki yhteisön sisäisen kaupan vaikeudet ja perustivat myös yhteisen politiikan EU: n ulkopuolisten kumppaneiden osalta. Yhteisön markkinoilla läsnäolon ansiosta luotiin vaihto, joka on lähellä viimeistä, joka on tärkeä yhden maan luokissa. Se sai yhtenäisen paikallismarkkinan tai yhteismarkkinoiden nimen.

Yhteiset paikallismarkkinat ja materiaalien saattaminen markkinoille

Tuotteiden kansalliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat terveimpiä ongelmia, jotka liittyvät maiden väliseen kauppaan. Kussakin maassa oli erilaisia malleja ja normeja, jotka jakautuivat merkittävästi eri maissa. Tuottajan, joka tarvitsi myydä omia materiaalejaan ulkomailla, oli täytettävä henkilökohtaiset vaatimukset aina. Kaupan esteiden poistamiseksi oli tarpeen poistaa nämä erot. Tavarakauppaan liittyviä standardeja ei voitu poistaa. Siksi arvojen yhdistäminen koko yhteisön alueella tuli optimaaliseksi ratkaisuksi, minkä ansiosta kaupankäynnin kohteeksi asetettiin samat vaatimukset.

Alkuvaiheessa yritettiin säännellä EU: n säännöksiä materiaalien ja materiaalien yksilöllisen laadun osalta. Neuvoja suuresta monimutkaisuudesta ja aikaa vievistä prosesseista on luovuttu.

Ratkaisuna on ollut yksinkertaistetun liittymisen luominen tekniseen yhdenmukaistamiseen. Yksittäisten tuoteryhmien olennaiset turvallisuusvaatimukset on määritetty, ja ne on täytettävä jo ennen tuotteen tai tuotteen ottamista käyttöön Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

EU: n ulkopuolisten yrittäjien, jotka haluavat saattaa tuotteen markkinoille yhteisön markkinoilla, esimerkiksi Turkista, on täytettävä, että tuote täyttää EU: n vaatimukset ja laatuarvot. Tämän tosiasian vahvistaminen on heidän harkintansa mukaan.

Yhdenmukaistetut standardit on luotu, minkä ansiosta yrittäjät tietävät, mitkä olennaiset vaatimukset olisi täytettävä. Näiden osien käyttö ei ole aina pakollista. Yrittäjä voi todistaa uudella tavalla, että hänen tuotteensa on hyödyllinen kaupankäynnissä yhteisön myynnissä.

Ce-todistus - valmistajan ilmoitus

Ce-merkintä on yhtä uusi kuin valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää tietyt sille asetettujen sääntöjen vaatimukset.Siinä on valmistajan ilmoituksen symboliominaisuus tai valtuutettu edustaja. Se vahvistaa, että tuote on luotu yhteistyössä tuotespesifisten direktiivien perusvaatimusten kanssa. Tietenkin sen pitäisi olla joitakin tai muutamia eri direktiivejä.

Yhteisön oikeudessa säädetään CE-merkinnällä varustetun tuotteen vaatimustenmukaisuuden olettamuksesta ja turvallisuuteen liittyvien vähimmäisvaatimusten toiminnasta.

CE-sertifikaatti siirretään tuotteelle valmistajan tai valtuutetun edustajan vastuulla. Tämä johtaa sen jälkeen, kun on osoitettu, että tuote täyttää direktiivin tiukat vaatimukset. Tämän tosiasian tarkastelemiseksi suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja hyvän tarkastuksen jälkeen annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt voivat olla rikkaita riippuen tietyn tuotteen käytöstä riippuvasta riskistä. Mitä korkeampi omaisuusriski on tuotteessa ja huomattavasti herkkä se on, sitä enemmän on toimittava valmistajan tai valtuutetun edustajan toimesta. Yksittäisissä tapauksissa on tarpeen täyttää jopa kymmenen yhteisön standardin vaatimukset.