Tyylikkaat lasten vaatteet

Todellinen räjähdysvaara jatkuu muun tyyppisen ilmapölyn pölyttämisen yhteydessä. Ne voivat olla myös puupölyä, hienoa kivihiilipölyä tai jauhemaaleja. Tuotteessa, jota kiinnitetään erityisen paljon huomiota, erilaisista alkuperäisistä hienoista pölyjyvistä voi tulla räjähdys. Sytytys voi tapahtua avotulella, sähköisillä kipinöillä, sähköstaattisilla virroilla tai korkeissa lämpötiloissa kuumennetuilla konekomponenteilla.

Pölynpoistolaitokset ovat hyödyllisiä räjähdys- ja räjähdysriskien minimoimiseksi .Pölynpoistolaitosten suurin hyötysuhde on paikallinen pölynpoisto, joka voi tapahtua itsekantavien käsivarsien, imusuuttimien tai huppujen muodossa, jotka siirretään lähellä pilaantumisen lähdettä. Jokainen pölyaineosa on poistettava säännöllisesti, jotta se ei pääse pölyn siirtymiseen ja uudelleen laskeutumiseen. Pölysäiliö on myös tyhjennettävä säännöllisesti.

Pölynpoistoasennukset edellyttävät lievän ja atex-tiedon olemassaoloa. Tuulettimet ja suodattimet alkavat noudattaa nykyisiä standardeja. Perusversion atex-asennus koostuu räjähdyspaneeleista, jotka aiheuttavat räjähdyssuodattimen. Suodattimet voivat olla yksittäisiä tai niistä voi olla hyötyä usein käytettäessä.Pölyn räjähdys rakenteessa aiheuttaa kalvon vetämisen, räjähtävät kaasut tulevat sisältöön sellaisessa lähestymistavassa, että se ei saavuta suodattimen vaurioita.

Lisävarusteina pölyn keräämiseen voidaan toimittaa kipinonsammutusjärjestelmät tai modernit kipinonsammutusjärjestelmät asennuksen taustalla pitäen samalla hiilidioksidia. Paluuläpät tulee asettaa suodattimeen lähetettyihin tuuletuskanaviin. Pellien tehtävänä on suojata liekkiä leviämiseltä asennuksessa.