Verotuksen kassakone leppakerttu

Jokainen yrittäjä omalla nimellään, kassakoneilla, kamppailee päivittäin jäljellä olevien ongelmien kanssa, joita nämä ruokalajit voivat luoda. Kuten kaikki elektroniset laitteet, kassakoneet eivät ole vapaita päätöksistä ja joskus ne hajoavat. Kaikki yritysten omistajat eivät tiedä, että milloin tahansa, kun ennätys tehdään kassakoneella, sen pitäisi olla toinen tällainen laite - niin, että perusvika ei onnistu.

Varapankkikoneen puuttuminen myydessään tavaroita tai palveluja voi johtaa veroviraston määräämiin seuraamuksiin, sillä se estää myyntikirjeen rikkoutumisen, kun päälaite hajoaa. Kassakoneeseen tallennetuissa asiakirjoissa on oltava kassakoneen huoltokirja. Tässä tapauksessa kaikki laitteen korjaukset tulevat sisään, mutta on myös vinkkejä kassakoneen verotukseen tai ajatusten vaihtamiseen. Palvelupaikassa on annettava yksilöllinen numero, jonka verovirasto on antanut kassakoneelle, yrityksen nimi ja niiden tilojen osoite, joissa kassaa käytetään. Kaikki nämä tiedot ovat välttämättömiä verotarkastuksen onnistumisessa. Kaikki kassan muistissa olevat rautatiet, sen korjaus kuuluu erikoispalvelun tehtäviin, jonka jokaisella kassaa käyttävällä yrittäjällä olisi oltava allekirjoitettu sopimus. Mikä on hyvä - sinun tulee ilmoittaa verovirastolle kassan huoltoteknikon muutoksista. Verotuottojen myynti olisi suoritettava jatkuvasti, joten kassakoneen muistin täyttämisen onnistumisen yhteydessä sinun täytyy vaihtaa mielipiteesi toiseen, ja samalla pitää lukea muistia. Lukee kassakoneen muistia, että se oli - myös sen korjaus, mutta vain valtuutetun yksikön. Lisäksi tämä työ on toteutettava veroviraston työntekijän läsnä ollessa. Kassakoneen muistin lukemisen jälkeen tehdään sopiva protokolla, jonka yksi kopio menee verovirastolle ja toinen yrittäjälle. Sen on säilytettävä tämä pöytäkirja muiden kassakoneeseen liittyvien asiakirjojen mukaisesti - sen miinus voi johtaa viraston määräämään rangaistukseen.