Yrityksen sulkeminen ja aitiys

Jos haluamme likvidoida yrityksen tai sulkea sivuliikkeen, meidän on käsiteltävä paitsi työhön liittyviä asioita myös kassakoneita. Ei ole tietenkään tärkeää menettää sitä huolimatta siitä, että otamme sen vakoiluksi, joka hallitsee liikevaihtomme arvolla ja varmistaa, että verovirasto tietää kaiken tarvittaessa.

Kassakoneet ja viimeistelytyöt? Monet yrittäjät kysyvät tätä kysymystä. Verovelvollisen tehtävien laajuus vahvistetaan valtiovarainministeriön 14.3.2013 annetussa laissa, joka koskee kassakoneita. Muuten säännöt säätelevät kassakoneen koko elinkaarta, jopa siitä hetkestä, kun se on sijoittautunut tuottajaan. Ne sääntelevät tällaisen kassakoneen toimitus- ja huoltoprosessia. Sitten asetuksen muistissa meidän on tehtävä päivittäinen ja verotuksellinen määräaikaiskertomus, seitsemän vuorokauden otsikolla kassakoneen käytön päättyessä meidän on palautettava pyyntö veroviraston päällikölle lukemaan kassa-muistia. Meidän on palautettava hakemus veroviraston päällikölle rekisterin rekisteröinnin poistamiseksi rekisteristä. Loppujen lopuksi luemme huoltomiehen avulla kassakoneen muistin sisällön tekemällä laskutusraportin koko kassakoneen käytön ajan. Se olisi luotava veroviraston työntekijän läsnä ollessa. Asetuksessa asetetaan velvollisuus laatia pöytäkirja kassakoneen muistin sisällön lukemista varten.Kuten luultavasti arvaat, raportit vertaavat sitä, mitä kassakoneesta on luettu nykyisestä, ja jonka hän antoi kuukausittain tai neljännesvuosittain. Epämiellyttävän tilanteen välttämiseksi hyvä ohjelma on tulostaa raportti myyntijaksosta, jota verrataan omiin alv-ilmoituksiin. Käytät mahdollisuutta tehdä korjaus, jos olet tehnyt virheen jossakin.On syytä lisätä, että kun luodaan hakemus toimiston päällikölle verotuksellisen muistin lukemista varten, tarjoamme tietoa eli verovelvollisena, jota heillä oli lapselta veron määrästä. Meidän on täytettävä kassakoneen käyttöä koskeva ilmoitus. Jos kassaa on käsitelty alle kolme vuotta, meidän on palautettava kassakoneen ostamisessa käytetty alennus.Kuten näette, toiminnan lopettaminen ja kassakone on suuri yritys, joka sinun on otettava. Jos toiminnan päättyminen ja siten kassakoneen selvittäminen tapahtui alle kolmen vuoden aikana - vaadimme vapauttamaan kassakoneelle ostamamme helpotuksen.